วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560

โปรแกรมทริปถ่ายภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เวลา 06.00 น. ออกจากกรุงเทพฯ ป้ายรถเมโอสถศาลา  ตรงข้ามห้างมาบุญครอง  ถนนพญาไท 

เวลา 07.00 น. แวะรับจุดที่สอง หลักสี่

เวลา 08.30 น. ทานอาหารเช้า

เวลา 10.00 น. ถ่ายภาพน้ำตกเหวสุวัฒน์

เวลา 12.00 น. ทานอาหารเที่ยงศูนย์บริการนักท่องเที่ยง  ถ่ายรูปบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยง 

เวลา 13.30 น. ถ่ายภาพน้ำตกกรองแก้ว

เวลา 15.00 น. ถ่ายภาพ Macro และน้ำตกเหวนรก

เวลา 18.30 น. ทานอาหารเย็น

เวลา 20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป   600 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร และค่าเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข
บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected]

 

เงื่อนไข

  1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
  2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางก่อน การเดินทาง15 วัน ทาง CAMERART จะคืนเงินค่าจองให้ท่านทั้งหมด กรณียกเลิกภายใน 7 วัน ก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกคืนค่าทริปได้ แต่สามารถใช้สิทธิในทริปต่อไป ภายในปีเดียวกัน
  3. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมาแล้วเท่านั้น