โปรแกรม Chang Mai Photo Trip ค่ำดูดาว เช้าชมหมอก

วันพฤหัสบดีที่ 10 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

วันที่ 10 ธันวาคม 2563

เวลา 05.00 น. ล้อหมุนออกจากกรุงเทพฯ ปั๊ม ปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า

เวลา 05.20 น. แวะรับจุดที่ 2 หลักสี่

เวลา 06.30 น. ทานอาหารเช้าร้านข้าวแกงบ้านสวน

เวลา 17.30 น. ถ่ายภาพแสงเย็นไร่ชาลุงเดช

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2563

เวลา 05.00 น. ขึ้นรถ 4WD เพื่อขึ้นไปเก็บภาพทะเลดาว ทะเลหมอกยอดดอยม่อนเงาะ

เวลา 08.00 น. ทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น. ออกเดินทางไปสวนดอกไม้สวนลุงรน

เวลา 10.00 น เที่ยวถ่ายรูปสวยๆ กลางทุ่งดอกไม้ จัดเตรียมแบบส่วนตัวไปให้พร้อม

เวลา 12.00 น. ทานอาหารเที่ยง

เวลา 15.00 น. เที่ยวถ่ายภาพน้ำตกแม่ยะ ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยอันดับต้นๆ ของไทย

เวลา 17.30 น. ถ่ายแสงเย็นพระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ พระมหาธาตุคู่พระบารมี

เวลา 20.00 น. เข้าที่พัก

วันที่ 12 ธันวาคม 2563

เวลา 05.00 น. ถ่ายภาพแสงเช้า กม. 40

เวลา 07.30 น. ถ่ายภาพอ่างกาหลวง ป่าดึกดําบรรพ์ ดอยอินทนนท์

เวลา 12.00 น. ลงจากยอดดอยอินทนนท์

เวลา 15.00 น. แวะถ่ายภาพสวนสนบ่อแก้ว

เวลา 17.00 น. เที่ยวถ่ายภาพชมพระอาทิพย์ตกที่แก่งก้อ

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2563

เวลา 07.00 น. ทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น. ถ่ายภาพน้ำตกก้อหลวง

เวลา 10.30 น. ออกเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

อัตราท่านละ 5,700 บาท (เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้ ค่าเดินทาง + ที่พัก 3 คืน + อาหารเช้า 1 มื้อ ค่าเข้าอุทยาน

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228  สาขาสุรวงศ์  ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข

สามารถโอนพร้อมเพย์ 08-5660-3163

บัญชีออมทรัพย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-5660-3163 หรือ

Line Add @mpv6379l

https://lin.ee/5bXNHEH

เงื่อนไข

  1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 2,900 บาท ใครโอนเงินแล้ว เลือกที่นั่งได้ก่อนนะคะ
  2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถหาท่านอื่นไปทริปแทนได้
  3. CAMERART ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมาก่อนแล้วเท่านั้น
  4. กรณีคนเดินทางไม่ครบ 8 ท่าน ขออนุญาตยกเลิกทริป และคืนเงินมัดจำทั้งหมด

 

**การเดินทางในทริปนี้ ต้องมีผู้ร่วมทริป 10 ท่าน (ร่วมทีม CAMERART) ถ้าผู้ร่วมทริปไม่ครบจำนวนดังกล่าว

ทาง CAMERART ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

กรณีเดินทาง 6 คน จ่ายเพิ่มคนละ 1000

กรณีเดินทาง 7 คน จ่ายเพิ่มคนละ 900

กรณีเดินทาง 8 คน จ่ายเพิ่มคนละ 700