Tag: Contrast

Art of Photography_Light and contrast

แสง (Light) กับ contrast นั้นเป็นสิ่งที่มาคู่กัน ถ้าจะพูดให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็น่าจะบอกได้ว่าเป็นความแตกต่างกันของส่วนแสงและส่วนเงาในภาพเมื่อมีแสงก็ย่อมต้องเกิดเงาความแตกต่างตรงนี้บางครั้งเราก็เรียกว่า contrast ของแสง หรือ contrast ratio

Read More

Composition ep.3.5 Composition for photography (Greatest area of contrast-เลือกพื้นที่อันโดดเด่น)

Greatest area of contrast เป็นเรื่องของการเลือกพื้นที่ที่โดดเด่นที่สุดในภาพ เลือกทำไมเลือกเพื่อจะวางวัตถุหลักที่เราจะถ่ายลงไปในบริเวณนั้นเพื่อทำให้เกิดการเน้น และสร้างความสำคัญที่สุดให้กับวัตถุที่เราต้องการให้โดดเด่น

Read More

Composition ep.2.6 Principles of Composition (ความขัดแย้ง-Contrast)

ความขัดแย้ง (Contrast) จะตรงข้ามกับความกลมกลืน (Harmony) เราสามารถทำให้เกิดความขัดแย้งในองค์ประกอบได้หลายลักษณะ ขัดแย้งกันในขนาดขัดแย้งกันในรูปร่าง-รูปทรง ขัดแย้งกันในทิศทาง ขัดแย้งกันในแสง และขัดแย้งกันในเรื่องของสี

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget