เรื่อง+ภาพ : ศุภฤกษ์ นฤเบศร์ไกรสีห์

บทความนี้มาจาก Camerart Magazine ฉบับ 222/2016 March

บทนี้จะยังคงนำเสนอตัวอย่างการปรับภาพโดยใช้โปรแกรมเสริมในสิ่งที่เราไม่สามารถปรับตอนถ่ายภาพได้ เช่น การเพิ่มและลดรายละเอียดส่วนเงาและส่วนสว่าง การใช้ Layer Mask เพื่อเพิ่มรายละเอียดในส่วนเงามืด หรือการใช้ Layer Mask ในภาพเพิ่มความเปรียบต่างซึ่งจะไม่ทำให้สัญญาณรบกวนเพิ่มขึ้นมากเหมือนการเร่งความเปรียบต่างในฟังก์ชั่น Contrast ในโปรแกรม Photoshop

ภาพที่ได้จากกล้อง Nikon D200

ภาพโรงคั่วกาแฟที่ตลาดน้ำอัมพวา ความเปรียบต่างสูงมากและยังแสงน้อยทำให้ต้องใช้ ISO สูงถึง 1600 อีกด้วย รายละเอียดส่วนเงาจึงขึ้นน้อยมาก

ภาพที่ปรับแก้

ทำการปรับตั้งใน Nikon Capture NX 2 โดยการลดความเปรียบต่างลงเป็น Medium Low เพื่อดึงรายละเอียดส่วนมืดและสว่างขึ้นมาอีกเล็กน้อย จริงๆ แล้วสามารถดึงรายละเอียดได้มาก แต่ภาพที่ได้มีความเปรียบต่างต่ำเกินไป ทำให้เสียบรรยากาศของแสงที่มาจากหน้าต่างและหลังคาที่ต้องออกแนวแสงแข็ง ความเปรียบต่างสูง จึงปรับความเปรียบต่างที่ Medium Low เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ภาพเด็กมอญร้านขายของที่ระลึกด่านเจดีย์สามองค์ ที่สังขละบุรี

ภาพนี้ผมไม่ได้ปรับตั้งกล้องให้เหมาะกับภาพ จึงต้องมาปรับตั้งที่หลังใน Nikon Capture NX 2 วัดแสงเฉพาะจุดที่หน้า กล้อง Nikon D200 เลนส์ 16 mm. F2.8 สังเกตว่ารายละเอียดด้านหลังไม่ขึ้นและผมก็ดำจนเป็นปื้นมากเกินไป

ภาพที่ปรับแก้แล้ว

ทำการปรับแก้โดยปรับความเปรียบต่างไปที่ปกติ เพิ่มความสว่างให้ภาพเล็กน้อย เพิ่มรายละเอียดส่วนเงาโดยใช้ฟังก์ชั่น Shadow และเพิ่มความอิ่มตัวของสีอีกหน่อย

ภาพต้นฉบับ

ภาพเด็กมอญที่ร้านขายต้นไม้ Nikon D200 ไม่ได้ปรับตั้งกล้องตอนถ่ายภาพ ปรับแก้ที่ Nikon Capture NX 2 ภาพต้นฉบับจะมีรายละเอียดส่วนเงาต่ำมากเพราะแสงเข้าข้างอย่างแรง ส่วนสว่างดูจ้าและส่วนเงาไม่เห็นรายละเอียด วัดแสงเฉพาะจุดที่หน้าส่วนโดนแสง

ภาพที่ปรับแก้

โดยการลดความเปรียบต่างลงเป็น Medium Low เพื่อดึงรายละเอียดทั้งส่วนมืดและสว่าง ลดค่าความสว่างลงเล็กน้อยเพื่อดึงรายละเอียดส่วนสว่างให้มากขึ้น เพิ่มรายละเอียดส่วนมืด (ชดเชยการปรับลดแสง) ด้วยฟังก์ชั่น Shadow ภาพยังดูได้บรรยากาศของแสงข้างความเปรียบต่างสูง แต่ได้รายละเอียดส่วนมืดและสว่างในภาพมากขึ้น

ภาพน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

ภาพมีความเปรียบต่างค่อนข้างสูง รายละเอียดส่วนเงาขึ้นไม่ดีนัก การดึงรายละเอียดโดยการปรับลดความเปรียบต่างแม้ว่าจะทำให้รายละเอียดส่วนเงาขึ้นดี แต่จะลดความเปรียบต่างส่วนเงาไปด้วย ภาพจะดูทึบเกินไป จึงตัดสินใจถ่ายภาพจำนวน 2 ภาพเพื่อทำ HDR

ภาพแรก วัดแสงที่น้ำตกแล้วชดเชย +1.5 stop มีการลด contrast ในกล้องลงเล็กน้อยเพื่อให้สายน้ำดูนุ่มนวลมากขึ้น

ภาพที่สอง วัดแสงและคุมความเปรียบต่างส่วนเงา โดยการวัดแสงส่วนเงาแล้วชดเชยแสง -2 stop มีการเพิ่มความเปรียบต่างที่กล้องเพื่อให้การแยกแยะรายละเอียดส่วนเงาทำได้ดีขึ้น

ประกอบภาพด้วยกันโดยใช้ Layer Mask

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น 

ภาพนี้ความเปรียบต่างสูงมากๆ ถ่ายจากด้านในเงาออกไปยังน้ำตกที่โดนแสง  สามารถใช้ฟังก์ชั่น Shadow ในการดึงรายละเอียดได้ แต่ภาพจะมีความเปรียบต่างต่ำมาก จึงตัดสินใจทำ HDR

ภาพแรก วัดแสงส่วนสว่าง ชดเชย +1.5 stop

ภาพสอง วัดแสงส่วนเงา สังเกตว่ารายละเอียดส่วนสว่างของน้ำตกหายไปเยอะมากๆ

ภาพที่ทำ HDR ได้ทั้งรายละเอียดส่วนมืดสว่างและความเปรียบต่างของภาพยังดีอยู่

ภาพคนขายไม้กวาด โดนแสงเฉพาะส่วนเท่านั้น ภาพนี้ส่วนที่โดนแสงความเปรียบต่างดีแล้ว แต่รายละเอียดส่วนเงาหายเยอะไปหน่อย

ทำการดึงรายละเอียดส่วนเงาขึ้นเล็กน้อย โดยใช้ฟังก์ชั่น Shadow ลองดูว่าส่วนเงารายละเอียดขึ้นดี แต่ส่วนตัวคนสว่างมากไปนิดหน่อย

นำภาพที่ดึงรายละเอียดกับภาพปกติมาทำ Layer Mask โดยใช้หลังคาจากอีกภาพหนึ่ง และใช้ส่วนสว่างจากอีกภาพหนึ่ง ทำให้ได้ภาพที่ถูกใจทั้งสองส่วน

ภาพที่ประกอบเสร็จแล้ว

ภาพองค์พระอจนะ สุโขทัย

สภาพแสงความเปรียบต่างสูง ถ่ายย้อนแสงไปยังท้องฟ้า ทำให้ท้องฟ้าขาว องค์พระมืด จริงๆ ภาพนี้เกือบจะเป็นภาพที่ถูกใจแล้ว คือพอเห็นท้องฟ้าบ้าง ส่วนองค์พระและมือที่เป็นส่วนเงาก็พอเห็น แต่คิดว่ายังสามารถทำให้ดีกว่านี้ได้โดยการใช้ Layer Mask

วัดแสงให้ท้องฟ้าเข้มตามที่ต้องการ

วัดแสงเพื่อให้ส่วนมืดได้อย่างที่ต้องการ

การนำภาพท้องฟ้ากับเงาที่มีแสงแตกต่างกันมากทำ HDR จะทำให้เกิดภาพ Negative ในบางส่วนดังภาพนี้ ส่วนเงาและสว่างได้อย่างที่ต้องการ แต่ส่วนโทนกลางกลายเป็นภาพเนกาติฟ ต้องใช้ Layer Mask เจาะเฉพาะส่วน ทำ HDR ปกติไม่ได้

ใช้ Layer Mask เจาะท้องฟ้าเข้ามาใส่

เอาส่วนเงาของภาพที่สว่างเข้ามาใส่อีกชั้นหนึ่งแทรกไว้ที่ Layer กลางจะได้ภาพที่ดีทั้งท้องฟ้า และเงา โดยที่ภาพดูไม่หลอกอีกด้วย