เรื่อง+ภาพ : poch

บทความนี้มาจาก Camerart Magazine 266/2019 November

การถ่ายภาพในสภาพแสงธรรมชาตินั้น สิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญก็คือสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งส่งผลต่อสภาพแสงที่เราต้องการ เหนือขึ้นไปกว่านั้นคือการอาศัยดวงที่ดี หลายคนเป็นคนเรียกฝนที่มักจะพาฝนไปด้วยตลอดจนเพื่อนร่วมทริปแซวทุกครั้ง หลายคนออกไปถ่ายภาพทีไรมือเปียกกลับบ้านทุกที (เพราะคว้าน้ำเหลว) อันนี้ก็ต้องอาศัยโชคและดวงที่มีของแต่ล่ะคนก็ว่ากันไป และเหนือไปกว่าการอาศัยดวงที่ช่างภาพมืออาชีพส่วนใหญ่ใช้กันนั่นก็คือ “การรอคอย”

การรอคอยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความอดทน แต่การรอคอยที่ดีนั้นไม่ใช่การรอคอยแบบสะเปะสะปะ แต่เป็นการรอคอยที่มีหลักการอยู่บ้าง เช่นการวางแผน การตรวจสอบ การหาข้อมูล และการเตรียมตัวที่ดี ที่น่าตลกก็คือ การรอคอยของบางคน หลายครั้งผ่านเลยช่วงเวลาดีๆ ไปเฉยๆ ต่อหน้าต่อตาเพราะไม่รู้ว่าถึงเวลาต้องกดชัตเตอร์ถ่ายภาพแล้วก็มี

แสงธรรมชาติที่เรารอคอยกันนั้นมักจะเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่เวลา และมีอยู่ไม่กี่อย่าง ที่เป็นแสงที่ดี มีความสวยงาม คุ้มค่าสมกับที่รอคอย แสงที่ช่างภาพเลือกและรอคอยให้เกิดขึ้นนั้นผ่านกระบวนการคิด และการวางแผนที่ดี โดยอาศัยข้อมูลที่มีและการสังเกตที่ดีประกอบเข้าด้วยกัน

Time it Right

ไปถูกเวลา ในทุกสถานที่มักจะมีแสงที่ดีแต่ไม่ใช่ในทุกเวลา การไปถูกที่แต่ผิดเวลาอาจจะทำให้เราไม่ได้เห็นในแบบเดียวกับที่ช่างภาพเห็น ภาพที่ถ่ายได้จึงแตกต่างจากภาพที่ช่างภาพอาชีพถ่ายได้ ดังนั้นการเลือกเวลาถ่ายภาพให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆถือเป็นปัจจัยแรกที่ต้องคำนึงถึง บางสถานที่เหมาะสมกับช่วงเวลาเช้า บางสถานที่ควรไปเวลาเย็น การหาข้อมูลและวางแผนทำให้เราไม่เหนื่อยกับการผิดพลาดที่เกิดขึ้น

See the Light

มองแสง เพื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ล่ะช่วงเวลา เป็นการฝึกการสังเกตที่ดีอาจจะเริ่มต้นจากบริเวณรอบตัว สถานที่ใกล้ตัว สังเกตดูว่ามีแสงที่สวยงามเกิดขึ้นเวลาใดบ้าง หรือมีทิศทางแสงมาจากที่ใดบ้าง รวมทั้งลักษณะของแสง อ่อน นุ่ม แข็ง การสังเกตแสงในทุกๆ วันถือเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ดี

 

Season it Right

ฤดูกาลเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกในภาพ สถานที่บางแห่งนั้นอาจจะถ่ายภาพได้ทุกฤดูกาล แต่ได้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับบางสถานที่แล้วนั้น การไปผิดฤดูกาลอาจจะทำให้ไม่ได้ภาพดีๆ อย่างที่คิดการผูกมิตรกับคนในพื้นที่ หรือคนท้องถิ่น มักจะทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลของสถานที่นั้นๆ เสมอ

Golden Light

ชั่วโมงทอง หรือเวลาทอง เป็นช่วงเวลาที่เกิดแสงสีทอง เป็นช่วงเวลาที่ช่างภาพ Landscape ให้ความสำคัญและก็เช่นกันที่ช่างภาพแนวอาร์ตก็ชื่นชอบ แสงสีทองนั้นมักจะทำให้ภาพถ่ายดูมีพลัง และอารมณ์ของภาพที่อบอุ่น ดังนั้นในแต่ละวันหรือบางวันเราจะเห็นแสงสีทองนี้ได้แค่ 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเวลาเช้า และเวลาเย็น การที่จะสร้างสรรค์ภาพถ่ายจากช่วงเวลานี้นั้น ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ไปจับจองมุมสำหรับถ่ายภาพแต่เนิ่นๆ ไปก่อนเวลาเพื่อเลือกจัดองค์ประกอบภาพให้สมบูรณ์จะได้ไม่ต้องรีบร้อนในเวลานาทีทองที่สำคัญ ที่มักจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

การรอคอยแสงเป็นสิ่งที่ช่างภาพต้องให้ความสำคัญ ต้องอาศัยทักษะหลายอย่างมากกว่าการถ่ายภาพคือความอดทน เพื่อให้ได้แสงที่ดีที่สุด ณ จุดนั้น สุดท้ายอยากฝากไว้ให้คิดว่า ถ่ายภาพต้องรู้จักรอ…นะครับ