กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ และสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 -1 สิงหาคม 2563 นาวาเอก ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และฟังบรรยายสรุปภารกิจและหน้าที่ของทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 รวมถึงอุปสรรคข้อขัดข้องจากปัญหาโควิด 19 และตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวกองทัพเรือได้แก่ เกาะตะเภาน้อย และประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ แหลมพรมเทพ จ.ภูเก็ต และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล, สวนสมเด็จพระเจ้าตากสิน, อนุสรณ์สถานสึนามิ ฐท.พง.ทรภ. 3 จ.พังงา