Tag: การจัดองค์ประกอบ

CONPOSITION ORGANISING SPACE

การจัดการด้าน space เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบในภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ในภาพให้เหมาะสม ซึ่งการจัดการด้านพื้นที่ ในการจัดองค์ประกอบภาพนี้มีเรื่องที่เราให้ความสำคัญอยู่ 3 ส่วน

Read More

Dynamic Symmetry

Dynamic Symmetry เป็นหลักการออกแบบเชิงเรขาคณิตที่ใช้มาเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วหลักการของ Dynamic Symmetry ก็คือการจัดวางองค์ประกอบภาพให้สมดุล เป็นกฎที่ศิลปินนักวาดภาพนิยมใช้อีกกฎหนึ่ง โดยเฉพาะงานที่มีความสลับซับซ้อนมีองค์ประกอบที่หลากหลาย

Read More

Composition ep.2.7 Principles of Composition (จังหวะ-Rhythm)

จังหวะ (Rhythm) เป็นส่วนประกอบของงานศิลปะในทุกสาขาแม้แต่ในสาขาดนตรี และนาฏกรรม ซึ่งจะมีจังหวะของเสียงที่เกิดจากการเรียบเรียงเสียงประสานเสียงสูงต่ำ จังหวะของการเต้นรำ การเคาะวัสดุต่างๆ หรือในสาขาวรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

Read More

Composition ep.2.6 Principles of Composition (ความขัดแย้ง-Contrast)

ความขัดแย้ง (Contrast) จะตรงข้ามกับความกลมกลืน (Harmony) เราสามารถทำให้เกิดความขัดแย้งในองค์ประกอบได้หลายลักษณะ ขัดแย้งกันในขนาดขัดแย้งกันในรูปร่าง-รูปทรง ขัดแย้งกันในทิศทาง ขัดแย้งกันในแสง และขัดแย้งกันในเรื่องของสี

Read More

Composition ep.2.5 Principles of Composition (ความกลมกลืน-Harmony)

ความกลมกลืน (Harmony) คือลักษณะของความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบต่างๆ ที่นำมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วมีความสนับสนุนกัน เข้ากันได้ ไม่ขัดแย้งกัน ให้ความรู้สึกต่อเนื่อง ลื่นไหล ไม่สะดุด

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget