Tag: เทคนิคการวัดแสง

Master of Light Metering_Chapter 25

จอที่ดีควรให้ Color Gamut กว้างกว่า Color Gamut ของระบบสีของอุปกรณ์แสดงผลที่เราจะนำไปใช้งาน จะทำให่้เราเห็นสีที่จอภาพครบถ้วนและใกล้เคียงกับภาพที่จะได้จากอุปกรณ์แสดงผล (เช่น เครื่อง Inkjet) นั้นๆ มาก แต่ถ้า Color Gamut ของจอภาพแคบกว่าอุปกรณ์แสดงผลภาพก็จะไม่สามารถแสดงสีที่จะเกิดขึ้นได้

Read More

Master of Light Metering_Chapter 22

บทนี้จะยังคงนำเสนอตัวอย่างการปรับภาพโดยใช้โปรแกรมเสริมในสิ่งที่เราไม่สามารถปรับตอนถ่ายภาพได้ เช่น การเพิ่มและลดรายละเอียดส่วนเงาและส่วนสว่าง การใช้ Layer Mask เพื่อเพิ่มรายละเอียดในส่วนเงามืด หรือการใช้ Layer Mask

Read More

Master of Light Metering_Chapter 2

การวัดแสงโดยหลักมีจุดประสงค์เพื่อหาค่าแสงที่ทำให้ภาพสวยที่สุด ไม่ได้ให้ภาพที่เหมือนจริงที่สุด มือใหม่อาจจะได้รับการแนะนำให้ถ่ายภาพคร่อมค่าการเปิดรับแสง (Exposure Brecketing) แล้วดูว่าภาพใดที่ถูกใจ

Read More

Master of Light Metering_Chapter 1

ปัจจุบันเราจึงได้ภาพโดยไม่ต้องเรียนรู้การถ่ายภาพมากนัก ยิ่งการเข้ามาของโปรแกรมจัดการภาพถ่ายและความเร็วของคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ทำให้ความสำคัญของการเข้าใจการถ่ายภาพพื้นฐานลดลง

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget