เรื่อง+ภาพ : poch

บทความนี้มาจาก Camerart Magazine 250/2018 July

งานถ่ายภาพในทุกวันนี้นั้น ไม่ใช่เรื่องยากในกระบวนการทำให้ได้ภาพ เพราะเทคโนโลยีกล้องในปัจจุบันพัฒนามามาก และทุกคนมีกล้องติดตัวตลอดเวลาอยู่แล้ว คือกล้องในโทรศัพท์มือถือ ที่ทำให้การถ่ายภาพง่ายยิ่งขึ้น เมื่อการได้ภาพนั้นไม่ยาก ความยากจึงมาตกอยู่ที่ทำอย่างไรให้ภาพที่ได้มานั้นเกิดความสวยงาม น่าสนใจ สมอย่างที่เราอยากได้

หลักการทางศิลปะจึงถูกนำมาใช้ในการถ่ายภาพเพื่อทำให้ภาพเกิดความงามน่าสนใจ และในครั้งนี้สิ่งที่เราจะนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ภาพก็คือเงาตกทอด หรือเงาทอดยาว (long shadow)

เงาตกทอด มักจะถูกนำมาสร้างสรรค์ในภาพถ่ายอยู่เสมอ ด้วยลักษณะของวัตถุเปลี่ยนแปลงไปตามการทอดยาวของเงาในแต่ล่ะช่วงเวลาและทิศทางของแสง แน่นอนล่ะว่าทิศทางของแสงนั้นควรจะต้องเป็นแสงจากด้านหลัง หรือเฉียงหลังของ Subject ที่เราจะถ่ายภาพ ในการสร้างสรรค์ภาพเงาตกทอดนั้นมีเรื่องสำคัญที่เราควรสนใจอยู่ไม่กี่เรื่อง

Shape & form

รูปร่าง และรูปทรงของ Subject ที่เราจะถ่ายภาพ เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาและเลือกให้น่าสนใจ โดยส่วนมากจะเป็นรูปร่าง-รูปทรงของสรีระร่างกายของมนุษย์ หรือ วัตถุสิ่งของที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ เพราะเมื่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกแสดงในลักษณะของเงาแล้วจะถูกจดจำได้ง่าย ผู้ดูภาพไม่ต้องคาดเดามากนัก แต่ไม่มีความจำเป็นที่รูปร่างของเงาที่ตกทอดมานั้นจะถูกต้อง บางครั้งการถูกบิดเบือนบ้างกลับให้ภาพที่น่าสนใจกว่าเสียอีก

 

Black & White

การใช้ภาพขาวดำในการนำเสนอภาพเงาตกทอดนั้นก็มีความน่าสนใจไม่น้อย เพราะว่าสีสันในภาพที่ถูกปรับให้เป็นขาวดำนั้น จะไม่แย่งความสนใจของเงาตกทอดที่เราต้องการให้เป็นพระเอกในภาพถ่าย ข้อควรระวังคือเรื่องของ Contrast ของภาพที่ต้องมีความเหมาะสมไม่เช่นนั้นเงาที่ได้อาจจะดูแข็งเกินไป

Morning & Evening

ช่วงเวลาเช้า และเย็นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการถ่ายภาพเงาตกทอด เพราะจะทำให้เราได้ภาพของเงาที่ทอดยาว ด้วยว่าองศาของดวงอาทิตย์ทำมุมไม่สูงมากนัก ภาพที่ได้จะมีความน่าสนใจจากการผิดเพี้ยนของเงาตกทอดที่ปรากฏในภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกมุมกล้องและทิศทางแสงของช่างภาพ

 

Mood & Tone

ภาพเงาตกทอดนั้นพระเอกในภาพคือ เงาที่ไม่มีสีสันใดๆ นอกจากสีดำ การควบคุม Mood และ Tone ของภาพจึงขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ไม่ว่าภาพถ่ายของเราจะเป็นภาพสี หรือว่าภาพขาวดำ สำหรับภาพสี การควบคุม WB ของภาพ พื้นถนน หรือฉากหลังของภาพที่จะเป็นตัวรับเงาที่ตกกระทบลงไปเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกให้เหมาะสม ความมืดและความสว่างของภาพก็สามารถส่งผลต่อ Mood ของภาพได้เช่นกัน แต่ในจุดนี้เรายังสามารถมาแก้ไขได้ในขั้นตอนของการตกแต่งแก้ไข โดยเฉพาะการเลือกถ่ายภาพเป็น RAW file 

การสร้างสรรค์ภาพด้วยเงาที่ทอดยาวของวัตถุนั้น ภาพที่ได้จะมีลักษณะกึ่งกราฟิก เป็นศิลปะภาพถ่ายอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเงาที่ทอดยาวนั้นจะสร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่ดูภาพ และเรื่องราวที่เกิดจากเงานั้นจะสร้างความรู้สึกที่ลึกลับ น่าค้นหา ประหลาดใจ จึงส่งผลให้เกิดแรงดึงดูดในภาพนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่น่าแปลกใจที่เรามักจะเห็นภาพเงาที่ทอดยาว ในการประกวดภาพถ่าย หรือในนิตยสารภาพอยู่บ่อยๆ

ช่างภาพหลายคนเพิ่มความรู้สึกที่แปลกตาในภาพเงาที่ทอดยาวด้วยการใช้ภาพมุมสูง หรือภาพแบบ Top View ในการถ่ายภาพ หรือการกลับภาพพลิกจากบนลงล่าง ก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานอีกขั้นหนึ่งจากภาพเงาตกทอดปกติที่เราถ่ายภาพกันอยู่และในบางครั้งเงาที่ทอดยาวนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่แค่บนพื้นเท่านั้นจริงไหมครับ…