หลังจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) กองทัพเรือก็ปิดแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในฐานทัพเรือสัตหีบมาอย่างยาวนานกว่า 2 เดือน ซึ่งถือว่าป็นการให้ธรรมชาติได้กลับไปพักผ่อน เป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้กลับมาพร้อมความสวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาชื่นชมอีกครั้ง

กองทัพเรือเลยถือโอกาสดีเชิญสื่อมวลชนตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของกองทัพเรือสัตหีบ การเตรียมพร้อมในการรองรับการเปิดแหล่งท่องเที่ยว หลังมาตรการคลายล็อคดาวน์ ปลดล็อก เฟส 3 ร่วมฟังแนวทางฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของ ทร. พร้อม ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว สอ.รฝ. อาทิ

  -ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

  -ศุนย์เรียนรู้ป่าชายเลน

  -หาดน้ำหนาว

-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะแสมสาร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย 
กับมาตราการที่ทางกองทัพเรือได้ เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เว้นระยะห่าง
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจด้านความปลอดภัยหลังจาก การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown