Tag: IDEAS

Art of Photography_ Ideas for Great Graphic Photos

การมองหากราฟฟิกในภาพนั้น เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสร้างภาพถ่ายศิลปะได้ สิ่งสำคัญก็คือการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆตัว มีการจัดวาง มีสีสัน หรือมีความน่าสนใจเพียงใด นอกเหนือไปจากการถ่ายภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมาแล้ว

Read More

IDEAS & Creative Photography_Spectacular Light of Sunny

แสง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการถ่ายภาพ แม้ว่าเราจะมีกล้องที่มีประสิทธิภาพมีเลนส์ที่คมชัดให้สีได้อย่างถูกต้อง หรือมีอุปกรณ์ถ่ายภาพราคาแพงเพียงใดก็ตาม เราก็ยังต้องอาศัยแสงในการถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์ จนถึงกับมีประโยคที่ว่า “No Light No Picture”

Read More

IDEAS & Creative Photography_มิติที่ 4 เมื่อภาพ (ไม่) นิ่ง

ภาพ 1 ภาพ ไม่ว่าจะมองจากภาพที่อัดขยาย หรือจากจอคอมฯ ก็เป็นเพียงแผ่นสี่เหลี่ยม 1 แผ่น ที่มีมุมมองในการชม 2 มิติ คือ มิติด้านกว้าง และมิติด้านยาว และด้วยผลจาก ระยะ, แสง, เลนส์, ฉากหน้า ฯลฯ จนทำให้สามารถถ่ายทอดมิติที่ 3 ออกมาได้นั่นก็คือ……….

Read More

IDEAS & Creative Photography_Story in my mind and the Children Photography

การถ่ายภาพเด็กเป็นเรื่องที่ท้าทายและฝึกฝีมือได้ในหลายๆ ด้าน โดยส่วนใหญ่แล้ว เด็กแทบจะทุกคนมักจะไม่ค่อยอยู่นิ่งๆ กับที่ได้นาน ดังนั้นการถ่ายภาพเด็กให้สวยงาม จึงเป็นเรื่องของการเลือกใช้เทคนิครวมทั้งการใช้จิตวิทยา

Read More

IDEAS & Creative Photography (Taking it Fast)

ในการถ่ายภาพเรามีเทคนิคมากมายที่นำมาใช้เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม เทคนิคช่วยทำให้ภาพที่ได้เป็นมากกว่าที่ตาเรามองเห็น ซึ่งสามารถทำได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหน้ากล้อง

Read More

IDEAS&Creative Photography (Creative in City)

อีกสิ่งหนึ่งของภาพถ่ายที่นอกเหนือจากการบันทึกความประทับใจ หรือความสวยงามนั้นก็คือ การใช้ภาพถ่ายเป็นบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้นั่นเอง เราจะเห็นได้ว่า……

Read More

IDEAS & Creative Photography (Taking it Slow)

ในการถ่ายภาพเรามีเทคนิคมากมายที่นำมาใช้เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม เทคนิคช่วยทำให้ภาพที่ได้เป็นมากกว่าที่ตาเรามองเห็น ซึ่งสามารถทำได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหน้ากล้อง

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget