Tag: Photo Magazine

32 Years นิตยสาร Camerart

CAMERART นับว่าเป็นนิตยสารถ่ายภาพ… ที่อยู่คู่กับนักถ่ายภาพในเมืองไทยที่มีอายุยาวนานที่สุดของเมืองไทย ผมไม่กล่าวว่า CAMERART เป็นนิตยสารถ่ายภาพที่ดีที่สุดของเมืองไทย… แต่ผมมั่นใจ และกล้ากล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 32 ปี CAMERART ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่คุ้มค่า ให้กับนักถ่ายภาพมาตลอดเวลาที่ยาวนาน

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget